Про Центр

З метою запровадження сервісу медіації у сфері інтелектуальної власності ІР офіс запустив ЦЕНТР МЕДІАЦІЇ ТА ПОСЕРЕДНИЦТВА, залучивши до співпраці провідних медіаторів, які спеціалізуються на проведенні ІР та бізнес-медіації та керуються нормами Кодексу професійної етики.

Медіація – це позасудова добровільна, конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою медіатора намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів. Це новий інструмент для української IP системи, який працює в усіх розвинутих економіках світу і допомагає креаторам, винахідникам і бізнесу у вирішенні спорів.

Процедура медіації не підміняє судову процедуру вирішення спору, натомість є альтернативним інструментом, що дає:

 • більшу свободу сторонам і гнучкість у формуванні власної позиції у вирішенні спору;
 • можливість збереження ділових взаємовідносин;
 • можливість економії часу і ресурсів, зокрема на юридичні послуги представництва у суді, необхідні експертизи, судові витрати тощо.
Основними завданнями Центру є:
 • підвищення обізнаності щодо ІР медіації в Україні;
 • підтримка розвитку процедури медіації в ІР сфері;
 • сприяння організації процесів медіації у розв’язанні ІР спорів;
 • сприяння в організації програм підвищення кваліфікації ІР медіаторів щодо стандартів і процедур медіації;
 • міжнародна співпраця з питань медіації з WIPO, іншими організаціями та національними відомствами іноземних держав.
Для вирішення покладених завдань Центр:
 • здійснює просвітницьку діяльність – надає консультаційну та методичну підтримку учасникам взаємовідносин в ІР сфері щодо застосування процедури медіації, організує та проводить різноманітні заходи на тему медіації, співпрацює з засобами масової інформації щодо впровадження механізмів альтернативного вирішення спорів в ІР сфері;
 • розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства в ІР сфері;
 • забезпечує проведення процесів медіації на базі ІР офісу згідно з процедурою, передбаченою Правилами проведення медіації у сфері інтелектуальної власності;
 • формує та веде Реєстр медіаторів у порядку, передбаченому Положенням про Реєстр медіаторів, які залучаються до вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності;
 • на засадах співпраці з WIPO Academy, національними та іноземними освітніми закладами, провідними бізнес-школами та органами самоврядування медіаторів (асоціаціями медіаторів) планує та сприяє організації спеціалізованої підготовки ІР медіаторів, підвищенню кваліфікації та компетентності медіаторів щодо стандартів і процедур ІР медіації;
 • бере участь у реалізації Меморандуму між Міністерством економіки України та WIPO про взаєморозуміння щодо альтернативного вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності.